Cílená aplikace prostředků na ochranu rostlin

Naší snahou je vývoj nových technologií nejen sledovat a testovat, ale i se na jejich samotném vývoji podílet. Příkladem toho je dlouhodobá spolupráce s panem Ondřejem Černým z firmy Bayer, kdy společně testujeme a vyvíjíme technologii pro cílenou aplikaci přípravků na ochranu rostlin (POR). Cílem je aby POR byly aplikované pouze na ty části pozemků, kde je to nezbytně nutné…