Představení odrůdových pokusů ozimých pšenic 2016

Již pátým rokem se snažíme v našich podmínkách ověřovat produkční schopnosti nových perspektivních odrůd ozimých pšenic. Užíváme naší základní agrotechniku a prověřujeme nové odrůdy za účelem postupného nahrazování těch starších. Stávající produkční pokusy jsme koncipovali čistě s ohledem na ekonomický přínos dané odrůdy přepočtený na hektar. Nekomplikovali jsme vyhodnocování zohledňováním dalších vlivů, jako byla například…